Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

19:51
Żadne z nas nie jest szczęśliwe ale żadne z nas nie chce odejść więc dalej niszczymy się nawzajem, nazywając to miłością.
Reposted fromorchis orchis viatobecontinued tobecontinued
19:47
Nobody wakes up thinking, "my world will explode today. My world will change." Nobody thinks that. But sometimes it happens. Sometimes we wake up. We face our fears, we take them by the hand, and we stand there...waiting, hoping, ready, for anything. 
— Meredith Grey

May 22 2017

20:32
3877 faa2 390
Reposted fromimradioactive imradioactive

May 19 2017

13:08
2698 4b21 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viadziewcze dziewcze
13:05
potrzebuje bardzo mocnego przytulenia
— :(
Reposted fromdziewcze dziewcze
13:05
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromkotowate kotowate viadziewcze dziewcze
13:03

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

Reposted fromboredwithlife boredwithlife viadziewcze dziewcze
12:58
Ciebie jednego tylko mam i właśnie Ciebie tylko nie mam.
— Ewa Błaszczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 10 2017

23:02
23:02

May 09 2017

12:33
Możesz tęsknić leżąc samotnie w łóżku lub nazwać to chwilą słabości i zwątpienia. Jednak kiedy na najlepszej imprezie swego życia, rozglądasz się po śmiejących się znajomych, uśmiechasz się do nich - i uderza Cię ta przytłaczająca, pusta tęsknota, bo przypominam sobie o nim - zastanawiasz się co teraz robi i jak to by było, gdybyście byli tutaj teraz razem...

W takich momentach tęsknisz najprawdziwiej, bo takie chwile to szczery krzyk serca, które tęskni, że nie spędza najfajniejszych chwil swojego życia z kimś, kto miał tu być już na zawsze. 
— Kobus
Reposted fromimpulsivee impulsivee viasentymentalna sentymentalna
12:30
Zapewniam Cię, że czekam jak wariat na jedno choć Twoje słowo, jak na telefon, który nigdy nie zadzwoni…
— Grażyna Szapołowska
12:26
nawet po zranieniu
stracie
bólu
zerwaniu
twoje ciało jest nadal
tym jedynym
pod którym chcę
być rozebrana
— Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted frompensieve pensieve viasentymentalna sentymentalna

May 06 2017

22:26
7428 5063
Reposted fromkato85 kato85
22:21
22:20

May 05 2017

21:52
9885 9ba5 390
Reposted fromderzw3rg derzw3rg via2708 2708
21:51
No one is ever busy. It’s matter of priorities. Don’t keep him on the top of the list when you’re not even in their list.
askpristin 
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover via2708 2708
21:49
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
Reposted fromthesmajl thesmajl via2708 2708
21:44
Mógłbyś być mężczyzną jej życia. Jedno słowo, jeden gest. Mógłbyś być płomieniem, utrzymującym ogień w jej sercu. Mógłbyś osuszać łzy radości i smutku. Mógłbyś dotykać i szanować. Mógłbyś być ponad wszystkim i pomimo wszystko. Mógłbyś kochać najszczerszą miłością.

Mógłbyś.
— Aneta Gulbicka
Reposted fromcytaty cytaty via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl