Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

22:11
6343 b30d 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaamelinowa amelinowa
22:09
Nie lubię, kiedy ktoś lekceważy moje uczucia. Ja się otwieram, rozbieram, flaki wypruwam, a ktoś mówi: "przesadzasz" - to nie fair.
— .
Reposted fromkatisz katisz viaamelinowa amelinowa
22:09
Jeśli kogoś kochasz, d̶a̶j̶ ̶m̶u̶ ̶w̶o̶l̶n̶o̶ś̶ć̶.̶ ̶W̶r̶ó̶c̶i̶:̶ ̶b̶ę̶d̶z̶i̶e̶ ̶T̶w̶ó̶j̶ ̶n̶a̶ ̶w̶i̶e̶k̶i̶.̶ ̶N̶i̶e̶ ̶w̶r̶ó̶c̶i̶: z̶n̶a̶c̶z̶y̶,̶ ̶ż̶e̶ ̶i̶ ̶t̶a̶k̶ ̶n̶i̶c̶ ̶b̶y̶ ̶z̶ ̶t̶e̶g̶o̶ ̶n̶i̶e̶ ̶b̶y̶ł̶o̶.
Nie spierdol tego.
— (via cytatyvv)
22:07
4878 7e69 390
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
22:07
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
22:07
Ciekawe, jak mnie pamiętasz?
22:07
1712 b77e 390
Reposted fromoutoflove outoflove viainspirations inspirations
22:07
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam.
— Adam Woronowicz, fragment książki “Laboratorium Miłości. Tom 2: Po ślubie”
Reposted fromaggape aggape viazapachsiana zapachsiana
22:07
5758 4948 390
Reposted fromoutoflove outoflove viasentymentalna sentymentalna
22:06
9553 853c 390
Reposted fromwhatashame whatashame viaamelinowa amelinowa
22:06
4294 1bf0 390
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady

May 24 2017

19:51
Żadne z nas nie jest szczęśliwe ale żadne z nas nie chce odejść więc dalej niszczymy się nawzajem, nazywając to miłością.
Reposted fromorchis orchis viatobecontinued tobecontinued
19:47
Nobody wakes up thinking, "my world will explode today. My world will change." Nobody thinks that. But sometimes it happens. Sometimes we wake up. We face our fears, we take them by the hand, and we stand there...waiting, hoping, ready, for anything. 
— Meredith Grey

May 22 2017

20:32
3877 faa2 390
Reposted fromimradioactive imradioactive

May 19 2017

13:08
2698 4b21 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viadziewcze dziewcze
13:05
potrzebuje bardzo mocnego przytulenia
— :(
Reposted fromdziewcze dziewcze
13:05
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromkotowate kotowate viadziewcze dziewcze
13:03

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

Reposted fromboredwithlife boredwithlife viadziewcze dziewcze
12:58
Ciebie jednego tylko mam i właśnie Ciebie tylko nie mam.
— Ewa Błaszczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 10 2017

23:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl